BBkód

Explanation

BB kód je seznam tagů založených na HTML jazyce který již znáte. Umožňuje formátování vašich příspěvků a zpráv stejnou cestou jako HTML, ale má jednodušší syntax a neničí vzhled zobrazovaného webu. Možnosti závisí na nastavení fóra a jeho administrátorech, přečtěte si pravidla než začnete přispívat.

Níže je seznam BB kódů, které můžete ve svých příspěvcích využít.

Seznam vB tagů

  1. Tučně / Kurzíva / Podtržení
  2. Barva
  3. Velikost
  4. Písmo
  5. Zvýraznění
  6. Doleva / Doprava / Na střed
  7. Odsazení
  8. Linkování emailu
  9. Linkování webu
  10. Linkování témat
  11. Linkování příspěvků
  12. Nečíslované seznamy / Číslované seznamy
  13. Obrázky
  14. Videos
  15. Kód
  16. PHP kód
  17. HTML kód
  18. Citace
  19. Zastavit parsování BB kódu
  20. Příloha
  21. WebM Embedder
  22. WoWhead Item
Nesrpávné využití BB kódu:
  • [url] www.priklad.cz [/url] - nevkládejte mezery mezi zazávorkovaný text na který chcete kód aplikovat.
  • [email]myname@domain.com[email] - ukončovací tag musí obsahovat uzavírací lomítko ([/email])

Tučně / Kurzíva / Podtržení

Tagy [b], [i] a [u] vám umožňují formátovat text jako tučný, kurzíva a podrtržený.

    • [b]text[/b]
    • [i]text[/i]
    • [u]text[/u]
    Použití
    • [b]tento text je tučně[/b]
    • [i]tento text je kuzívou[/i]
    • [u]tento text je podtržen[/u]
    Příklad použití
    • tento text je tučně
    • tento text je kuzívou
    • tento text je podtržen
    Příklad výsledku

Barva

Tag [color] vám umožňuje změnit barvu písma textu.

  • [color=Volba]text[/color]
    Použití
  • [color=blue]tento text je modrý[/color]
    Příklad použití
  • tento text je modrý
    Příklad výsledku

Velikost

Tag [size] vám umožňuje změnit velikost písma v textu.

  • [size=Volba]text[/size]
    Použití
  • [size=+2]text dvakrát větší nez normální[/size]
    Příklad použití
  • text dvakrát větší nez normální
    Příklad výsledku

Písmo

Tag [font] vám umožňuje změnit font textu.

  • [font=Volba]text[/font]
    Použití
  • [font=courier]tento text je fontem courier[/font]
    Příklad použití
  • tento text je fontem courier
    Příklad výsledku

Doleva / Doprava / Na střed

Tagy [left], [right] a [center] vám umožňují zarovnat text doprava, doleva a na střed.

    • [left]text[/left]
    • [center]text[/center]
    • [right]text[/right]
    Použití
    • [left]tento text je zarovnán doleva[/left]
    • [center]tento text je zarovnán na střed[/center]
    • [right]tento text je zarovnán doprava[/right]
    Příklad použití
  • tento text je zarovnán doleva
    tento text je zarovnán na střed
    tento text je zarovnán doprava
    Příklad výsledku

Odsazení

Tag [indent] umožňuje odsazovat váš text.

  • [indent]text[/indent]
    Použití
  • [indent]Toto je odsazený text[/indent]
    Příklad použití
  • Toto je odsazený text
    Příklad výsledku

Linkování emailu

Tag [email] vám umožňuje vložit link na emailovou adresu. Můžete k němu přidat volitelný parametr „name“.

Linkování webu

Tag [url] vám umožňuje vytvořit odkaz na weby a soubory. K linku můžete přidat volitelný paranetr „name“.

Linkování témat

Tag [thread] vám umožňuje přidat odkaz na téma určené jeho id. Můžete přidat volitelný parametr „name“.

    • [thread]ID tématu[/thread]
    • [thread=ID tématu]text[/thread]
    Použití
    • [thread]42918[/thread]
    • [thread=42918]Kkikněte na mne[/thread]
    (Poznámka: id tématu/příspěvku je pouze příkladem a nemusí odkazovat na žádné téma/příspěvek.)
    Příklad použití
  • Příklad výsledku

Linkování příspěvků

Tag [post] vám umožňuje přidat odkaz na konkrétní přispěvek určený jeho ID. Můžete přidat volitelný parametr „name“.

Nečíslované seznamy

Tag [list] vám umožňuje vytvářet jednoduché nečíslované seznamy bez specifikace dalších parametrů. Bez specifikace parametru bude kazdá položka seznamu uvedena značkou [*].

  • [list]text[/list]
    Použití
  • [list]
    [*]položka seznamu 1
    [*]položka seznamu 2
    [/list]
    Příklad použití
    • položka seznamu 1
    • položka seznamu 2
    Příklad výsledku

Číslované seznamy

Tag [list] umožňuje také s dalším parametrem vytvářet číslované seznamy. Parametr muže mít hodnotu 1 (číslovaný seznam) nebo A (abecední seznam s vekými pismeny) nebo a (abecední seznam s malými písmeny) nebo I (číslovaný seznam vekými římskými čísly) nebo i (číslovaný seznam malými římskými čísly).

  • [list=Volba]text[/list]
    Použití
  • [list=1]
    [*]položka seznamu 1
    [*]položka seznamu 2
    [/list]

    [list=A]
    [*]položka seznamu 1
    [*]položka seznamu 2
    [/list]

    [list=a]
    [*]položka seznamu 1
    [*]položka seznamu 2
    [/list]
    Příklad použití
    1. položka seznamu 1
    2. položka seznamu 2
    1. položka seznamu 1
    2. položka seznamu 2
    1. položka seznamu 1
    2. položka seznamu 2
    Příklad výsledku

Obrázky

Tag [img] vám umožňuje vkládat externí obrázky do vašich přispěvků. Můžete jej také kombinovat s tagem [url] a vytvořit tak z obrázku link.

  • [img]text[/img]
    Použití
    • [img]https://forum.project-nemesis.cz/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Bez odkazu)
    • [url=http://www.example.com] [img]https://forum.project-nemesis.cz/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (S odkazem)
    Příklad použití
    • (Bez odkazu)
    • (S odkazem)
    Příklad výsledku

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

  • [video]text[/video]
    Použití
    • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
    Příklad použití
    Příklad výsledku

Kód

Tag [code] vybere písmo s konstantní šířkou (monospace) a zachová všechny mezery.

  • [code]text[/code]
    Použití
  • [code]
    <script type="text/javascript">
    <!--
        alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    [/code]
    Příklad použití
  • Kód:
    <script type="text/javascript">
    <!--
    	alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    Příklad výsledku

PHP kód

Tag [php] funguje stejně jako tag [code] , ale navíc zvýrazní syntaxi PHP kódu. Přesto, že je primárně navržen pro PHP, může správně zobrazit i některé jazyky s C syntaxí.

  • [php]text[/php]
    Použití
  • [php]
    $myvar = 'Hello World!';
    for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
    {
        echo $myvar . "\n";
    }
    [/php]
    Příklad použití
  • PHP kód:
    $myvar 'Hello World!';
    for (
    $i 0$i 10$i++)
    {
        echo 
    $myvar "\n";

    Příklad výsledku

HTML kód

Tag [html] zvýrazní HTML syntaxi v textu.

  • [html]text[/html]
    Použití
  • [html]
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    [/html]
    Příklad použití
  • HTML kód:
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    Příklad výsledku

Citace

Tag [quote] vám umožňuje citovat text někoho jiného.

    • [quote]Citace[/quote]
    • [quote=Uživatelské jméno]text[/quote]
    Použití
    • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe;214368]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    Příklad použití
    • Lorem ipsum dolor sit amet
    • Citace Původně odeslal John Doe
      Lorem ipsum dolor sit amet
    • Citace Původně odeslal John Doe Zobrazit příspěvek
      Lorem ipsum dolor sit amet
    Příklad výsledku

Zvýraznění

Tag [highlight] vám umožní zvýraznit váš text.

  • Použití
    [highlight]text[/highlight]
  • Příklad použití
    [highlight]tento text je zvýrazněn[/highlight]
  • Příklad výsledku
    tento text je zvýrazněn

Zastavit parsování BB kódu

Tag [noparse] umožňuje zakázat parsování vB kódu pro část příspěvku.

  • [noparse][b]text[/b][/noparse]
    Použití
  • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
    Příklad použití
  • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
    Příklad výsledku

Příloha

Tag [attach] umožňuje zobrazení přílohy v příspěvku jinde než v jeho patičce. Zobrazí pouze přílohy, které jsou součástí příspěvku, ve kterém je použit.

  • [attach]ID přílohy[/attach]
    Použití
  • [attach]12345[/attach]
    Příklad použití
  • Příklad výsledku

WebM Embedder

Vložit WebM je na fóru

  • [webm]text[/webm]
    Použití
  • [WebM] http://video.webmfiles.org/big-buck-bunny_trailer.webm [/WebM]
    Příklad použití
  • Příklad výsledku

WoWhead Item

[ITEM]54564[/ITEM]

  • [wow]text[/wow]
    Použití
  • [ITEM]54564[/ITEM]
    Příklad použití
  • [ITEM]54564[/ITEM]
    Příklad výsledku