Veškeré reklamace jsou řešeny postupně a čas vyřízení nepřekračuje 24h.

Správce Donate systému je Chajak a Jind.

Dodržujte prosím tvar reklamace a Váš problém bude v nejbližším čase a bezprodlení vyřízen.

Administrátor SMS služby

V případě, že se Vám podařilo napsat v SMS kodu chybu kontaktujte administrátora SMS služby v časech  mezi 9 - 16.h (mimo oběda) z čísla které SMS odesílalo. Tato telefonní linka váš problém vyřeší ihned.

777634069 nebo 541218084.

http://www.axima-brno.cz/

vBulletin zpráva

Nejste příhlášen nebo nemáte dostatečné oprávnění k přístupu na tuto stránku. To můze mít několik důvodu:

  1. Nejste přihlášen. Vyplňte formulář v dolní části této stránky a zkuste to znovu.
  2. Nemáte dostatečné oprávnění k zobrazení této stránky. Snažíte se upravit příspěvek někoho jiného nebo použít funkci, která je dostupná pouze administrátorům?
  3. Pokud vám nejde přispívat, administrátor vám mohl váš účet zablokovat nebo probíha jeho aktivace.

Administrátor můře požadovat registraci před tím, než si budete moci prohlédnout tuto stránku.

Přihlásit se