BBkód

Explanation

BB kód je seznam tagů založených na HTML jazyce který již znáte. Umožňuje formátování vašich příspěvků a zpráv stejnou cestou jako HTML, ale má jednodušší syntax a neničí vzhled zobrazovaného webu. Možnosti závisí na nastavení fóra a jeho administrátorech, přečtěte si pravidla než začnete přispívat.

Níže je seznam BB kódů, které můžete ve svých příspěvcích využít.

Seznam vB tagů

 1. Tučně / Kurzíva / Podtržení
 2. Barva
 3. Velikost
 4. Písmo
 5. Zvýraznění
 6. Doleva / Doprava / Na střed
 7. Odsazení
 8. Linkování emailu
 9. Linkování webu
 10. Linkování témat
 11. Linkování příspěvků
 12. Nečíslované seznamy / Číslované seznamy
 13. Obrázky
 14. Videos
 15. Kód
 16. PHP kód
 17. HTML kód
 18. Citace
 19. Zastavit parsování BB kódu
 20. Příloha
 21. WebM Embedder
 22. WoWhead Item
Nesrpávné využití BB kódu:
 • [url] www.priklad.cz [/url] - nevkládejte mezery mezi zazávorkovaný text na který chcete kód aplikovat.
 • [email]myname@domain.com[email] - ukončovací tag musí obsahovat uzavírací lomítko ([/email])

Tučně / Kurzíva / Podtržení

Tagy [b], [i] a [u] vám umožňují formátovat text jako tučný, kurzíva a podrtržený.

  • [b]text[/b]
  • [i]text[/i]
  • [u]text[/u]
  Použití
  • [b]tento text je tučně[/b]
  • [i]tento text je kuzívou[/i]
  • [u]tento text je podtržen[/u]
  Příklad použití
  • tento text je tučně
  • tento text je kuzívou
  • tento text je podtržen
  Příklad výsledku

Barva

Tag [color] vám umožňuje změnit barvu písma textu.

 • [color=Volba]text[/color]
  Použití
 • [color=blue]tento text je modrý[/color]
  Příklad použití
 • tento text je modrý
  Příklad výsledku

Velikost

Tag [size] vám umožňuje změnit velikost písma v textu.

 • [size=Volba]text[/size]
  Použití
 • [size=+2]text dvakrát větší nez normální[/size]
  Příklad použití
 • text dvakrát větší nez normální
  Příklad výsledku

Písmo

Tag [font] vám umožňuje změnit font textu.

 • [font=Volba]text[/font]
  Použití
 • [font=courier]tento text je fontem courier[/font]
  Příklad použití
 • tento text je fontem courier
  Příklad výsledku

Doleva / Doprava / Na střed

Tagy [left], [right] a [center] vám umožňují zarovnat text doprava, doleva a na střed.

  • [left]text[/left]
  • [center]text[/center]
  • [right]text[/right]
  Použití
  • [left]tento text je zarovnán doleva[/left]
  • [center]tento text je zarovnán na střed[/center]
  • [right]tento text je zarovnán doprava[/right]
  Příklad použití
 • tento text je zarovnán doleva
  tento text je zarovnán na střed
  tento text je zarovnán doprava
  Příklad výsledku

Odsazení

Tag [indent] umožňuje odsazovat váš text.

 • [indent]text[/indent]
  Použití
 • [indent]Toto je odsazený text[/indent]
  Příklad použití
 • Toto je odsazený text
  Příklad výsledku

Linkování emailu

Tag [email] vám umožňuje vložit link na emailovou adresu. Můžete k němu přidat volitelný parametr „name“.

Linkování webu

Tag [url] vám umožňuje vytvořit odkaz na weby a soubory. K linku můžete přidat volitelný paranetr „name“.

Linkování témat

Tag [thread] vám umožňuje přidat odkaz na téma určené jeho id. Můžete přidat volitelný parametr „name“.

  • [thread]ID tématu[/thread]
  • [thread=ID tématu]text[/thread]
  Použití
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Kkikněte na mne[/thread]
  (Poznámka: id tématu/příspěvku je pouze příkladem a nemusí odkazovat na žádné téma/příspěvek.)
  Příklad použití
 • Příklad výsledku

Linkování příspěvků

Tag [post] vám umožňuje přidat odkaz na konkrétní přispěvek určený jeho ID. Můžete přidat volitelný parametr „name“.

Nečíslované seznamy

Tag [list] vám umožňuje vytvářet jednoduché nečíslované seznamy bez specifikace dalších parametrů. Bez specifikace parametru bude kazdá položka seznamu uvedena značkou [*].

 • [list]text[/list]
  Použití
 • [list]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]
  Příklad použití
  • položka seznamu 1
  • položka seznamu 2
  Příklad výsledku

Číslované seznamy

Tag [list] umožňuje také s dalším parametrem vytvářet číslované seznamy. Parametr muže mít hodnotu 1 (číslovaný seznam) nebo A (abecední seznam s vekými pismeny) nebo a (abecední seznam s malými písmeny) nebo I (číslovaný seznam vekými římskými čísly) nebo i (číslovaný seznam malými římskými čísly).

 • [list=Volba]text[/list]
  Použití
 • [list=1]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]položka seznamu 1
  [*]položka seznamu 2
  [/list]
  Příklad použití
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2
  1. položka seznamu 1
  2. položka seznamu 2
  Příklad výsledku

Obrázky

Tag [img] vám umožňuje vkládat externí obrázky do vašich přispěvků. Můžete jej také kombinovat s tagem [url] a vytvořit tak z obrázku link.

 • [img]text[/img]
  Použití
  • [img]https://forum.project-nemesis.cz/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Bez odkazu)
  • [url=http://www.example.com] [img]https://forum.project-nemesis.cz/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (S odkazem)
  Příklad použití
  • (Bez odkazu)
  • (S odkazem)
  Příklad výsledku

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]text[/video]
  Použití
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Příklad použití
  Příklad výsledku

Kód

Tag [code] vybere písmo s konstantní šířkou (monospace) a zachová všechny mezery.

 • [code]text[/code]
  Použití
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Příklad použití
 • Kód:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Příklad výsledku

PHP kód

Tag [php] funguje stejně jako tag [code] , ale navíc zvýrazní syntaxi PHP kódu. Přesto, že je primárně navržen pro PHP, může správně zobrazit i některé jazyky s C syntaxí.

 • [php]text[/php]
  Použití
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Příklad použití
 • PHP kód:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Příklad výsledku

HTML kód

Tag [html] zvýrazní HTML syntaxi v textu.

 • [html]text[/html]
  Použití
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Příklad použití
 • HTML kód:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Příklad výsledku

Citace

Tag [quote] vám umožňuje citovat text někoho jiného.

  • [quote]Citace[/quote]
  • [quote=Uživatelské jméno]text[/quote]
  Použití
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;214745]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Příklad použití
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citace Původně odeslal John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citace Původně odeslal John Doe Zobrazit příspěvek
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Příklad výsledku

Zvýraznění

Tag [highlight] vám umožní zvýraznit váš text.

 • Použití
  [highlight]text[/highlight]
 • Příklad použití
  [highlight]tento text je zvýrazněn[/highlight]
 • Příklad výsledku
  tento text je zvýrazněn

Zastavit parsování BB kódu

Tag [noparse] umožňuje zakázat parsování vB kódu pro část příspěvku.

 • [noparse][b]text[/b][/noparse]
  Použití
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Příklad použití
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Příklad výsledku

Příloha

Tag [attach] umožňuje zobrazení přílohy v příspěvku jinde než v jeho patičce. Zobrazí pouze přílohy, které jsou součástí příspěvku, ve kterém je použit.

 • [attach]ID přílohy[/attach]
  Použití
 • [attach]12345[/attach]
  Příklad použití
 • Příklad výsledku

WebM Embedder

Vložit WebM je na fóru

 • [webm]text[/webm]
  Použití
 • [WebM] http://video.webmfiles.org/big-buck-bunny_trailer.webm [/WebM]
  Příklad použití
 • Příklad výsledku

WoWhead Item

[ITEM]54564[/ITEM]

 • [wow]text[/wow]
  Použití
 • [ITEM]54564[/ITEM]
  Příklad použití
 • [ITEM]54564[/ITEM]
  Příklad výsledku