Ochrana osobních údajů

Shromaždované informace z registrací a pohybu na serverech.

1.IP adresa uživatel.

2.Jméno uživatele

3. E-mail uživatele

4.V případě dobrovolného daru bankovní cestou nebo poštovní poukázkou se data ukládají do šifrované složky a v papírové podobě jsou ukládány na zabezpečené místo. Přístup na stránky https://project-nemesis.cz/donate,  kde se vyplňují osobní data jsou zabezpečeny certifikátem. Kvůli vysokému zabezpečení stránky nepoužíváme žádné activeX ani jiné Pluginy, které by mohly  vaše osobní data zachytit.

4.1 V případě daru přes SMS je dar zcela anonymní a při reklamaci se mobilní číslo uvádí na fóru spolu s variabilním symbolem

5. Sbíraná data o vytvořených herních účtech a data ukládaná v průběhu hry jsou ukládaná na serverech.

Zaznamenává se

5.1 IP aderesa

5.2 Trade

5.3 Aukce v rámci hry

5.4 GPS informace (v rámci hry)

 Pravidla zveřejňování údajů

Přístup:

Project-Nemesis O.S spravují zejména dobrovolníci. Některým zasloužilým dobrovolníkům Project-Nemesis O.S svěřil zvýšená práva. Např. Správcům serveru (Administrátorům,Gamemasterum,Vedení fora viz legenda ). Práva těchto skupin a jejich členy je možné na každém projektu zjistit na mailu admin@project-nemesis.cz a nebo viz legenda.

Přístupy k osobním datům mají pouze ADMINISTRÁTOŘI kteří nesmějí za žádných okolností sdělovat data ani jiné informace o uživatelích. Osobní údaje smí zveřejňovat pouze majitel a jednatel Jindřich Žák.

Pravidlem Projekt-Nemesis O.S je, že osobní údaje získané z logů serverů či z databáze prostřednictvím funkce registrace na fóru a nebo registrací na přidružených serverech může Project-Nemesis O.S prozradit v následujících situacích:

1.     Na základě platného předvolání či jiné povinné žádosti od soudních orgánů.

2.     S dovolením příslušného uživatele.

3.     Pokud je to nezbytné pro vyšetření stížnosti na zneužití.

4.     Pokud se informace týkají přístupů na stránky způsobených robotem a další šíření těchto informací je potřeba pro ukázku či řešení technických problémů.

5.     Pokud se příslušný uživatel choval vandalsky nebo se trvale choval rozvratně, mohou být údaje předány poskytovali služeb, operátorovi či jiné třetí straně za účelem určení IP adres, které je potřeba blokovat, nebo pro vytvoření stížností příslušným poskytovatelům internetového připojení.

6.     V případě, že je to přiměřeně nezbytné pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti Projektu-Nemesis O.S, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

 

Podrobnosti uchovávání dat na projektu nemesis.

Všeobecné předpoklady

IP adresy a další technické údaje

Při návštěvách a čtení stránek nebo při odesílání e-mailů na servery Project-Nemesis O.S nejsou shromažďovány žádné další údaje než je běžné u webových serverů. Organizace může uchovávat protokolovací záznamy takových operací, ale ty se nezveřejňují, ani nepoužívají ke sledování oprávněných uživatelů. (slouží po většinou k výstupním analýzám návštěvnosti a jiným. )

Pokud přihlášený uživatel napíše nějaký příspěvek, jsou na serveru neveřejně uloženy odpovídající IP údaje a logy pohybu na stránkách. Tyto údaje jsou po nastavené době automaticky smazány. U nepřihlášených uživatelů je IP adresa ukládána na 2x delší dobu.Přihlášení se pod registrovaným uživatelským jménem umožňuje lepší ochranu soukromí.

Cookies

Při každé návštěvě libovolného uživatele je na počítači uživatele uložena dočasná cookie. Uživatelé, kteří se nechtějí přihlásit či registrovat, mohou tuto cookie odmítnout; tato cookie se automaticky smaže při odhlášení z fóra. U přihlášených uživatelů se mohou ukládat další cookies, které uchovávají informace o přihlášení. Uložené jméno nebo heslo se uchovává pouze v případě kdy jej uživatel sám povolí.

Historie stránky

Příspěvky na fóru v diskusích jsou uchovávány v zásadě navěky nebo do pročištění fóra. Odstranění textu z fóra neznamená jeho trvalé smazání. Obvykle se každý registrovaný a ověřený uživatel může podívat na všechny napsané články a diskuze. Trvale mohou informace odstranit osoby s přístupem k serverům projektu, (Administrátor,GM,a správci fóra)

Příspěvky uživatele

Shromažďovány a veřejně dostupné jsou i příspěvků uživatelů. Údaje o příspěvcích, jakou jsou časy, kdy uživatel přispěl, či počet příspěvků uživatele, jsou veřejně dostupné prostřednictvím fóra v uživatelských profilu.

 

              Testování na TrinityCore či MaNGOSu.

Každý registrovaný tester (hráč) hraje na své vlastní riziko na volně šířitelném emulátoru a je součástí testovacího                                             teamu pro další vývoj zmiňovaného emulátoru. Jejich data jsou ukládaná na každém testovacím serveru na Projectu-Nemesis.

Testeři podléhají všeobecným pravidlům a pravidlům testovacího serveru.